https://www.traditionrolex.com/43
O nás | Ochrana osobních údajů | REGIONÁLNÍ TELEVIZE
https://www.traditionrolex.com/43

facebook youtube rss soundcloud

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Provozujeme vysílání televizního programu regionalnitelevize.cz. Jeho provozovatelem je
společnost Regionální televize CZ s.r.o., se sídlem Vinohrdaská 1597/174, Praha 3, IČ: 24141372, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182417, kterýjako správce bude na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?


Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich
služeb. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte:

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?


Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše
uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste
projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené, a abychom mohli zajistit a
neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.


Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále
poskytovat některé své služby zdarma.


4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme
a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému
zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností
mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme
jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby,
kterou využíváte nebo jste využívali jsou:


5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?


Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony
a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat
opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového
prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých
osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro
zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při
přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou
službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookie také
používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech
Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je
relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho
nezajímá. Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým
partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit
na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu
návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých
případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.


6.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb na základě Vámi
uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních
údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze
smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu
na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu
s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž
smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli
podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
(např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti
našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš
souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného
souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro plnění mezi
námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění
nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje
i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely
provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.


8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?


Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů.
Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba
získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením
našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledemna aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich
údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá
jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní
bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a
další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně
doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.


9. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně
odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@regionalnitelevize.cz. Odvolání
souhlasu ale nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním
základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění
služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude
Vám umožněno tuto službu využívat).

11. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

12. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?


Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou
informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti
dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak
učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a
newslettery Vám již zasílat nebudeme.


13. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte písemně na naší adrese:
Vinohradská 1597/174, Praha 3, nebo mailem na adrese
gdpr@regionalnitelevize.cz. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní
bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním
údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností
vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

 

 
 
Portál je registrován u RRTV.
Tel. 777 644 118 |  e-mail: info@regionalnitelevize.cz
© 2010 - 2021 Regionální televize
  RSS   Jakékoliv užití obsahu je možné pouze s písemným svolením Regionální televize CZ s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Regionální televize CZ s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Regionální televize CZ s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
https://www.traditionrolex.com/43