Regionální televize
Česká věda - magazín Akademie věd ČR 1/2019