Regionální televize
Česká věda - magazín Akademie věd ČR 2/2017